Hjem - Produkter - Om oss

   

   Produkter

 

Vi er importør av fyrkjeler som brenner hel ved, flis og pellets.

Akumulatortanker, kulvert og styringssystemer leveres også.


Forhandler også pelletskaminer, vedkomfyrer og solpaneler.

 

Klikk her for å se kjeleprodukter fra Vedsol AB for kun hel ved.

Klikk her for å se kulvert produkter fra Maxitherm.

Klikk her for å se vår nye fliskjele fra Hargassner i Østerrike.

Klikk her for å se våre solcelle og solpaneler.

 

Pellets er fremtidens brensel for villa og helt opp til større anlegg.

Innen 2020 skal alle oljekjeler ut av markedet. Pellets kan derved være et aktuelt alternativ.

Litt teknisk info om pellets:

1m3 pellets veier ca. 700 kg (varierer litt fra de ulike produsentene)

1 kg pellets har et energi innehold på ca. 4,7 kWt (brutto)

Dvs. det går med litt over dobbelt så mye pellets som olje beregnet på kilo.

For en villa som gjennomsnitt har brukt 3000 liter olje/år, vil det gå med

ca. 7 tonn pellets som igjen har et volum på ca. 10 m3.

Det er fornuftig å bygge pelletssilo med et volum på 10-12 m3 for å klare

seg med en fylling pr. år og da fortrinnsvis med fylling i sommermånedene.

Pellets transporteres til siloanlegg i bulk, dvs. samme biltyper som land-bruket bruker til dyrefor og blåses med luft inn i siloen. Tilkoplingsutstyret har typebetegnelsen PERROT, ø4".

Pellets leveres også i småsekker på 12-20 kg stablet på pall. Kan også leveres i storsekk på 700-900 kg.

 

  

                     For ytterligere detaljer om pellets, klikk på ENERGIPELLETS..

                                                                  ENERGI PELLETS

 

    ----------------------------------------------------------------------------

    

         Flisproduktsjon hjemme hos

                    Kjell Langsrud

      

     1te bakonlasset kommer. Senere kom det ytterligere to lass.

     Tilsammen ca. 30m3

    

                      Universaltørka er tom og flishoggeren kan startes.

 

  

                             

     

  Jeg tørker ca. 15m3 om gangen i ca. 80-90 cm høyde. Kjørervifta

  kun på de mest solrike dagene. Lufta går via taket og tar   med   

  seg noe solenergi. Lufttemperaturen øker ca. 6gr. på denne  måten.

  Totalt ligger det nå 55m3 flis på lager og skal benyttes for å varme

   opp to bolighus på gården vinteren gjennom. Energi til varmt forbruks-       vann kommer også fra flisa.

           

          ----------------------------------------------------------------------

     

     Ny fliskjele hos Kjell Langsrud. 60 kW fra Østerrike

 

                  Klikk her for å se Hargassner sin hjemmeside     

  

Flisas vei inn i kjelen via to kamret cellesluse som også kan kappe lange stikker. (blå tank i bakgrunn hører til forbruksvannets renseanlegg.

  Bilde viser transportskruen som kommer fra flissiloen, flisa ramler ned gjennom celleslusa og ned i stokerskruen som transporterer flisa inn i kjelen.

I midten enhet for tilgang til internett og til høyre energimåler.

Displayet på kjelen er av sk. touch typen. Alle innstillinge av kjelens parametre gjøres ved å trykke seg frem i menyen. Her vises dagens status på kjele og tank. 

Diagrammet viser driften i det siste døgnet.

For øyeblikket 74gr. på kjelevannet, kjelen er slått av; derved 0% effket og fyllenivået på akumulatortanken er 87%

Sirkelmateren er ferdig montert og det klart for fylling av flis. Legg merke til at gulvet ikke er bygget opp på skrå.

Denne sirkelmateren er 300 cm i diameter og passer perfekt til den tidligere skrapesiloen. Det synes at i veggen i bakgrunnen måtte det fjernes 5 cm inn for å få fri plass til skrapene når siloen er helt tom.

Kjelen har nå den 6/5-16 gått prikkfritt siden innstallasjonen og oppstart 3/9-15.

         Den nye pelletskaminen fra

       Windhager, type FireWin.

             

  Denne kaminen er installert i Drammen. Effekt: 12 kW som

  forsyner ei leilighet i et rekkehus med varme og varmt for-

  bruksvann. Ble startet høsten 2007 og fungerer aldeles

  utmerket etter brukerens ønsker.

  Kaminen har automatisk transport av pellets fra et større

  sentrallager, automatisk regulering av utgående effekt i

  forhold til utetemperaturen og automatisk rengjøring av

  brennerskål og røkgasskanaler. Komprimerer  asken.

  Modulerende drift mellom 30-100%. Starter opp med hjelp

  strøm i noen få minutter.

  Effektfordeling til vann / luft = opptil 95 / 5 %. Dette kan

  oppnåes ved at et spjeld kan trekkes for glasset i døra.

  Denne fordelingen medfører at kaminen også kan  kjøres

  på sommertid for varmtvannproduksjon.

  Normal drift er: 90 / 10 % fordeling på vann / luft.

  Demonstrasjon på plassen kan ordnes. Det er bare å ta

  kontakt.

 

 

     Så hyggelig kan man ha det foran den nye  

     pelletskaminen fra Windhager.

     I tillegg til en meget miljøvennlig varmekilde er dette

     også et stilfult møbel. Leveres i ulike farger.

    FireWin kaminen leveres i to ulike effekter, enten 9 eller

    12 kW. Pumpe(r) med tilhørende automatikk kan plas-

    seres inne i kaminen eller på et egnet sted i teknisk rom.

    Det kan likeledes velges mellom fire ulike farger.

    Ta kontakt så finner vi sikkert en løsning som passer

    nettopp til ditt bruk og interiør.

     Prinsipp fra opplegget. Kaminen blir automatisk matet

     med pellets fra en sentrallager i et passende lager i

     huset eller nærliggende garasje. Kaminen varmer vannet

     til radiatorer og/eller gulvene samt forbruksvannet.

   

               

                En FireWin kamin er også innstallert hos

                KL Miljøvarme i et tidligere fyrrom. Kaminen

                er imidlertid også godkjent for montering i

                oppholdsrom.

       

               

                Solpanel, type SunWin fra Windhager er nå

                tilgjengelig også her i Norge. Dette er et test-

                panel som har overbevist Kjell Langsrud at

                dette er noe å satse på i kombinasjon med

                flis, ved eller pelletskjele (ovn) tilkoplet

                akkumulator tank.

 

        SOLPANEL ANLEGG (produserer varmt vann)

      

          Solcelleanlegg produserer strøm.

          Se: solenergiforeningen.no

  

         Demoanlegg med solpaneler

         Aktuelt for demonstrasjon av utnyttelse fra solen.

Standen er 5 m bred og 3 m dyp. Aktuell til messer og ulike arrangement hvor miljøvennlig energi er aktuelle temaer.

Pakkes sammen og transporteres på bilhenger.

            ----------------------------------------------------------

                         FYRE MED VED !

            

                                Type Termorosa DSA

    

    

       Type Termosuprema                      Type Termorossella

                Compact DSA                                 Pluss DSA

      

 

 

                         Type Termorosa Pietra Naturale

  

                   Type Termosuprema Compact Crema Opaco

 

     Dette er vedovner som varmer vann og omgivelsene.

     Sammen med solpaneler, akkumulatortank og tilhørende

     automatikk har man et miljørikt oppvarmingsalternativ.  

       

                      Alle ovnene er godkjent av Sintef.

  

         Flere typer er tilgjengelige, også uten vannvarming.

                       Importør: Bye AS. Rakkestad.

                                 Se: http://www.bye.no